Vragenlijstonderzoek


Anonieme onderzoeken met waarderende vraagstelling en de individuele terugkoppeling.
Deelnemers ontvangen vier zorgvuldig en persoonlijk geselecteerde ontwikkelingsvragen.
Hoge participatie in combinatie met heldere teamrapportage geeft deelnemers vertrouwen.

Teamanalyse & verander-evaluatie

Analyse en advies op basis van een beknopt online vragenlijstonderzoek ('Veerkrachtscan'), helpt te navigeren om veerkracht in het team te vergroten.

Onderzoek voor ontwikkeling

  • Duurzame productiviteit, flow en veerkracht ontstaan wanneer medewerkers zelf verantwoordelijkheid en regie nemen, gericht op waardecreatie voor klanten.

  • Dit onderzoek richt de dialoog op de belangrijkste thema’s voor professionalisering en organisatieontwikkeling.

  • De Conversiemeter is gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde en veranderkundig doordachte vragen.

Wetenschappelijk gevalideerd onderzoek

Wil je gebruik maken van wetenschappelijk gevalideerde schalen? Mijn academische netwerk selecteert de juiste combinatie voor jullie behoefte. Laten we de mogelijkheden bespreken.

Versterk uw RI&E

Voert u RI&E onderzoek uit? Door dit onderzoek te versterken met vragen over veerkracht, ontstaan nieuwe inzichten voor preventieve én productieve interventies.