Over mij


Vijfentwintig jaar ervaring in veranderen bij multinationals, MKB, overheden, universiteiten en met professionals. Steeds luistert Maarten actief en brengt overzicht en inzicht. Hij stelt vragen, zoekt gemeenschappelijke belangen, biedt op feiten gebaseerde analyses, heeft kennis van modellen en denkt om.

Maarten de Winter

is econoom, masterdocent strategisch HR en zelfstandig coach en adviseur.

Jeugd

Ik groei op als tweede zoon in een ondernemersgezin. Mijn vader (1932) heeft het bombardement op Rotterdam en de hongerwinter bewust meegemaakt. Mijn moeder (1940) vervulde als oudste dochter een rol als mede-opvoeder van een groot gezin. Problemen oplossend -, reflecterend - en samenwerkend vermogen ontwikkelen vanzelfsprekend; aan harmonie en afstemming ontbreekt het weleens. Tijd lijkt altijd schaars.

Thema's

Ik kom na een studie economie in het familiebedrijf, dat ik vol zelfvertrouwen saneer en inspireer, maar dat loopt uit op een teleurstelling. Als de werkgelegenheid is veiliggesteld en de tegenslag is verwerkt, stel ik mezelf twee vragen: Wat maakt een organisatie duurzaam productief en met welke talenten kan ik daar aan bijdragen?

Visie

Mensen en organisaties hebben materieel, sociaal en psychologisch kapitaal nodig om waarde te creëren. Als ik mag helpen verbeteren, creëer ik - via reflectie en vragen vanuit theorie en praktijk - overzicht over het geheel. Dat geeft ruimte en perspectief.

De waarde van veerkracht is overtuigend aangetoond. Veerkracht is een onderdeel van het psychologisch kapitaal. Veerkracht in organisaties heeft ook een operationele en sociale dimensie. In die samenhang kunnen we zien wat nodig is.

Ik zie in de praktijk dat veerkracht verandering katalyseert en dat zulke veranderingen bijdragen aan duurzame waardecreatie. Daar gaat het uiteindelijk om: dat wij een waardevolle bijdrage te leveren aan urgente veranderingen.

Community

Maarten is initiatiefnemer van de LinkedIn groep Veerkracht in organisaties (link in de footer). Daar vind je naast artikelen ook meer netwerk en activiteiten rondom dit thema. Je kunt je daar direct aanmelden. Maarten maakt je wegwijs.

Overig

Maarten werkte onder meer bij de Provincie Zuid-Holland, Alterra, ProCap, Royal Haskoning DHV en P2.

We staan allemaal op de schouders van anderen. Mijn inspiratiebronnen: Plato, Henri Bergson, Peter Drucker, Eli Goldratt, Wim Duisenberg, Alexander Osterwalder, Fons Trompenaars.

Maarten was tien jaar voorzitter van de Stichting Kinderdagopvang Woudrichem. Maarten is op dit moment bestuurslid van Progressief Altena, een fusiepartij van lokale PvdA, Groen Links en D'66.

Ik woon in de gemeente Altena samen met mijn partner en één van onze twee dochters; de oudste studeert in Utrecht.