Proposities


Keuzevragen. Hoe gaan we verder? Wat kan ons sterker maken; ook als het tegenzit? Graag help ik jullie hierbij. Met dertig jaar werkervaring op het snijvlak van management, psychologie en filosofie en een rijk gevulde gereedschapskist.

Spreker: de toekomst leeft in ons!

Heb je een evenement en zoek je daarvoor een spreker? Graag breng ik een hoopvolle boodschap in verbinding met de ongemakkelijke werkelijkheid. Je wordt aan het werk gezet om zelf de brug te slaan. Het denkgereedschap wordt meegeleverd. Het resultaat is een doorleefde doorkijk naar een waardevolle toekomst.

Maarten is masterdocent bij Avans+.

Onderzoeker: overzicht - inzicht - invloed

Hoe gaan teams om met veranderingen? Ontwikkeling vraagt veerkracht. Benieuwd hoe het er voorstaat met die veerkracht? Een kort veerkrachtonderzoek geeft inzicht op basis van overzicht. Drieenderdig vragen combineren de thema's van duurzame inzetbaarheid met veerkracht. Een uitgelezen startpunt voor een gesprek over verlangen en de kleine stappen om dat dichterbij te brengen.

Evalueren: Evaluatiegereedschap 2.0

Integrale ontwikkeling benadert strategie, structuur en cultuur in samenhang. Evaluaties van strategie en structuur kun je op basis van objectivering opzetten. De organisatiecultuur laat zich echter niet zo goed reduceren tot enkele KPI’s. Een evaluatie met slechts meetbare indicatoren mist aangrijpingspunten om de organisatie als geheel te laten leren van een uitgevoerd experiment of gerealiseerde interventie. Het evaluatiegereedschap 2.0 maakt dat mogelijk. Het handvat daarbij is de vorm die dichtbij de cultuur ligt: het verhaal.

Teamspeler: doen én leren

'Problemen moeten worden opgelost'. Er wordt daarom heel wat geïntervenieerd. Wat zou het opleveren als we ons niet zouden richten op de oplossing, maar op het probleemoplossend vermogen? Wat denk je? Deel je ideën en vervolgvragen met me tijdens een kennismakingsgesprek. Dan maken we samen een interventie met blijvende meerwaarde.

Adviseur en coach: Luisteren en vragen

Elke verandering begint bij een goede vraag. Goede vragen geven overzicht en richting. Hoe mooi is het dan als je zelf mooie vragen leert stellen. Dat is spannend, maar de beloning is er dan ook naar. Ik help management teams en leiders bij 'vraag gerichte' ontwikkeling. Dat is niet bieden wat er wordt gevraagd, maar vragen wat nodig is.

Maarten is gecertificeerd loopbaancoach.