Proposities


Ik werk met een breed toepasbare, academisch onderbouwde en pragmatische methode om veerkracht te versterken. In het eerste gesprek gaan we in op het vraagstuk. Doelstellingen, interventiemogelijkheden, beperkingen en verwachtingswaarde vormen de agenda. Onderstaande denk- en werkwijze vormen een kader:

  • Veerkracht gaat over ontwikkeling van aandacht, realiteitszin en hoop. Mensen dragen in het heden ook het verleden en de toekomst in zich. Al deze perspectieven hebben waarde.

  • Veerkrachtige organisaties richten zich op hun probleemoplossend vermogen in plaats van op hun problemen. Dit impliceert een integrale in plaats van resultaatgerichte benadering.

  • Het gaat er niet om wat een organisatie wil, maar om wat deze in de context kan. Niet alles is maakbaar. We werken daarom niet aan competenties maar aan capabilities.

  • Pas als een tegenslag positief in het verhaal kan worden ingepast, ontstaat veerkracht. Om het verhaal aan te kunnen passen, werken we aan auteurschap en niet aan eigenaarschap.

  • Een experimentele benadering is ‘lerend’ in plaats van ‘wetend’. Een experiment mislukt nooit, tenzij je het niet evalueert en ervan niet leert. Meting ondersteunt leren en ontwikkelen.

  • Experimenten hebben intenties, een academisch fundament en staan in een filosofische traditie of paradigma. We selecteren pragmatisch: van welke interventie verwachten we het meest?

Adviseur en coach: Luisteren en vragen

Elke verandering begint bij een goede vraag. Goede vragen geven overzicht en richting. Hoe mooi is het dan als je zelf mooie vragen leert stellen. Dat is spannend, maar de beloning is er dan ook naar. Ik help management teams en leiders bij 'vraag gerichte' ontwikkeling. Dat is niet bieden wat er wordt gevraagd, maar vragen wat nodig is.

Maarten is gecertificeerd loopbaancoach.

Evalueren: Evaluatiegereedschap 2.0

Integrale ontwikkeling benadert strategie, structuur en cultuur in samenhang. Evaluaties van strategie en structuur kun je op basis van objectivering opzetten. De organisatiecultuur laat zich echter niet zo goed reduceren tot enkele KPI’s. Een handvat daarbij is de vorm die dichtbij de cultuur ligt: het verhaal. Het mooie is dat verhalen ook de strategie en structuur in beweging zetten.

Teamspeler: doen én leren

'Problemen moeten worden opgelost'. Er wordt daarom heel wat geïntervenieerd. Wat zou het opleveren als we ons niet zouden richten op de oplossing, maar op het probleemoplossend vermogen? Wat denk je? Deel je ideën en vervolgvragen met me tijdens een kennismakingsgesprek. Dan maken we samen een interventie met blijvende meerwaarde.

Onderzoeker: overzicht - inzicht - invloed

Hoe gaan teams om met veranderingen? Ontwikkeling vraagt veerkracht. Benieuwd hoe het er voorstaat met die veerkracht? Een kort veerkrachtonderzoek geeft inzicht op basis van overzicht. Drieenderdig vragen combineren de thema's van duurzame inzetbaarheid met veerkracht. Een uitgelezen startpunt voor een gesprek over verlangen en de kleine stappen om dat dichterbij te brengen.