Ontwikkelingsgerichte instrumenten


De ontwikkeling van veerkracht in kennis intensieve organisaties (KIO's) is zowel inhoudelijk als veranderkundig een innovatief ontwikkelingsthema. Drie unieke instrumenten ondersteunen achtereenvolgens interventie-ontwerp, implementatie en evaluatie van verandertrajecten.

Vragenlijstonderzoek

Onderzoek ondersteunt het ontwerp van verandering met een antwoord op de vraag welke hefbomen voor ontwikkeling van veerkracht beschikbaar zijn. Deskundige rapportage plaatst die belangrijkste (HR) thema's in een dynamisch perspectief. Een goed begin is het halve werk.

Reflectie op planning

Hoe gaan medewerkers om met tijd? Deze spiegel vormt de kick-start voor individuele en gezamenlijke reflectie. Het resultaat: meetbare verantwoordelijkheden voor veerkracht en werk(druk)balans.

Kosten - baten analyse

Wat is de businesscase van veranderen? Hoe evalueer je het effect van een traject, terwijl er naast de geplande verandering ondertussen zoveel ongeplande verandering is? Deze diagnose-tool biedt brede consensus over de gerealiseerde productiviteits-verbetering en biedt waardevolle feedback naar het ontwerp-team.