Conversiemeter


De conversiemeter biedt teams en organisaties concreet zicht op de grootste hefbomen voor verandering en waardecreatie. Door het invullen van de vragenlijst ontstaat direct inzicht hoe de vitaliteit, effectiviteit en inspiratie te verbeteren.

Breed spectrum

Het speelveld van interventies om de organisatie te optimaliseren is groot. In samenwerking met Sollicity ontwikkelden we de Conversiemeter. Een vragenlijstonderzoek om de meest waardevolle interventies in structuur, cultuur of strategie te vinden en selecteren.

De Conversiemeter:

  • Is gericht op duurzame productiviteit (flow en veerkracht)

  • Richt de dialoog op de belangrijkste thema’s voor professionalisering en organisatieontwikkeling.

  • Stimuleert medewerkers zelf verantwoordelijkheid en regie te nemen gericht op waardecreatie voor klanten.

  • Is gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde en veranderkundig doordachte vragen.

Managers en adviseurs krijgen slimme doorsnedes van het speelveld en een maatwerk advies. De adviseur laat de hefbomen voor effectieve verandering zien en stelt daarover waardevolle vragen.

Belangstelling?

Vraag naar de mogelijkheden.