Kosten-batenanalyseHoeveel waarde voegt een breed, systemisch verandertraject toe? Dat hangt af van het verbeter-potentieel én de effectiviteit van het traject. Een eenvoudig instrument biedt vooraf een benadering van de businesscase en achteraf van het resultaat. Heldere rapportage geeft overzicht.

Invulformulier en online tool

Het instrument is analoog en digitaal beschikbaar voor teams die systemisch zicht willen krijgen op het verbeterpotentieel. In een artikel wordt de waarde van dit instrument voor het verbeteren van arbeidsproductiviteit toegelicht. Informeer naar de mogelijkheden.