Taaktuner


In 2006 startte Maarten met de ontwikkeling van een innovatieve digitale reflectietool op werkdrukbalans vanuit het perspectief van persoonlijke en team-planning. De Taaktuner wordt inmiddels hoog gewaardeerd als zelforganisatie-tool door professionals in een dynamische omgeving, met veel toegevoegde waarde voor de manager die de het reflecterend -, probleemoplossend -, verbindend vermogen en harmonie willen verbeteren.

Van werkdruk naar veerkracht

In het magazine 'werken aan werkplezier, een halt aan werkstress' besteedt de beroepsvereniging van A&O adviseurs in 2019 aandacht aan instrument en methode. Een inleiding voor belangstellenden.

Klantbeleving

In deze video (3:59) zijn enkele gebruikers en hun managers aan het woord over de Taaktuner.

"Even terug naar jezelf."

Functionaliteit en achtergronden

Video van 10 minuten over de unieke functionaliteit en achtergronden. Benodigde en beschikbare tijd worden vergeleken. Het resultaat:

Overzicht - inzicht - invloed

Kenmerkend en uniek is het onderscheid tussen circulaire taken (routines), lineaire taken (projecten) en vloeibare taken (onvoorzien). Een algoritme biedt overzicht en laat verbetermogelijkheden zien. Gebruikersvriendelijke invoermogelijkheden geven snel overzicht en inzicht in de samenhang. Het resultaat: toegankelijke visualisatie van piekdruk, balans en veerkracht op individueel, team- en procesniveau (optioneel).

  • Onderbouwd inzicht vergroot het oplossend vermogen (veerkracht).

  • Inzicht in de werkstroom, vergroot het reflecterend vermogen (strategieverbetering).

  • Verbeteringen in organisatie-inrchting vergroten het verbindend vermogen (structuurverbetering).

  • Een helder proces en heldere verantwoordelijkheden verhogen de harmonie (cultuurontwikkeling).

Leessuggesties ( zie ook Publicaties/praktijkverhalen)

Meetbare werkdrukbalans

Wetenschappelijke onderbouwing van de interventie meetbare werkdrukbalans vanuit sociotechniek, met sten van BA&O gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Zware kost. <Lees verder>

Waardecreatie door tijd te genereren

Tijd heeft een objectieve en een subjectieve kant. Werkdrukbalans is een aspect van de objectieve tijd, maar er is meer nodig om waarde te creeren. <Lees verder>

Bronaanpak werkdruk

Dubbelinterview met Maarten en opdrachtgever in HR overheid <Lees verder>