de Veerkrachtcoach


"Nederland blijkt dus een enorme veerkracht te hebben, die ook in de herstelfase van grote waarde kan zijn. Eigen verantwoordelijkheid, solidariteit en veerkracht moeten daarom kernelementen zijn van het herstelbeleid."

Mariëtte Hamer, voorzitter SER.

Ben je een coach of teamcoach? Herken je het verhaal van de man (m/v) die zijn sleutels zocht? Zoek je mogelijkheden om praktisch met de verbetering van veerkracht aan de slag te gaan? Dan is de toepassing gerichte, korte opleiding veerkracht-coaching (6 bijeenkomsten) wellicht iets voor je.

Leerdoelen van de leergang (2 online + 4 off-line bijeenkomsten)

De deelnemer aan de opleiding:

 • Kan beoordelen voor welke cliënten en teams veerkrachtcoaching waarde heeft.

 • Brengt zelf een praktijkcase (coachee) in, of oefent met een mede-cursist.

 • Kan de veerkrachtsituatie van de coachee zichtbaar maken, diepgaand diagnosticeren en de coachee inzicht geven in houding, gedrag en mogelijkheden om veerkracht te vergroten.

 • Kan de cliënt bewust maken van zijn of haar rol in de veerkracht van het team.

Daarnaast neemt iedere cursist eigen vragen en ervaringen mee die van grote waarde zijn voor de deelnemers.

Programma Webinar 60 minuten

 • Wat is mentale veerkracht? Wat is veerkracht in organisaties? Hoe hangt dit samen?

 • Hoe versterkt veerkracht de strategie, structuur en cultuur van organisaties?

 • Hoe kun je operationele veerkracht individueel meten en waarom zou je dat doen?

 • Wat zijn de resultaten en ervaringen bij onder andere Signify (voormalig Philips Lighting).

 • Wat betekent veerkracht-coaching voor de rol van de (team) coach?

 • Ruimte voor vragen, toetsing, twijfel en toepassingspraktijk!

Kosten

Dit webinar kost € 37,- ex B.T.W.

Inschrijving

Zet je naam en voorkeursdatum op het contactformulier als belangstellende. Je ontvangt een factuur en na betaling een link naar het webinar. Dit zijn de data:

 • 18 augustus 2020 van 10.30 - 11.30 uur.

 • 27 augustus 2020 van 10.30 - 11.30 uur.

 • 2 september 2020 van 10.30 - 11.30 uur.

Het webinar kent maximaal 6 deelnemers. Je krijgt achteraf de slides, een literatuurlijst en samenvattende artikelen. Belangstellende deelnemers ontvangen na afloop een aanbod voor de opleiding.