Veerkrachtverkenning 2020


Sinds 2016 doen we verkennend onderzoek naar het functioneren van mensen in onze klantorganisaties. In de loop der jaren hebben honderden mensen uit overheden, multinationals universiteiten en het grotere MKB onze vragen ingevuld. Hieronder vind je de resultaten.

Over het onderzoek

Tot 2020 stelden we vragen over vier dimensies. Vanaf 2020 stellen we vragen over zes dimensies. De drie persoonlijke dimensies zijn vitaliteit & effectiviteit, persoonlijke veerkracht en inspiratie. de drie organisatie-dimensies zijn structuur, organisatie-veerkracht en cultuur. Meer achtergronden vind je hier.

Visualisatie

De resultaten in beeld: vier reeksen: Cultuur, Inspiratie, Structuur en Vitaliteit en effectiviteit van 2016 tot 2020

Verschillen-analyse

De gemiddelde scores over de oorspronkelijke vier kwadranten uit de jaren 2016 tot en met 2020 laten in 2020 een toename van de gemiddelde score zien ten opzichte van de benchmark (3.79 ten opzichte van 3.53). Deze ontwikkeling is over de vier dimensies niet gelijk verdeeld. Vitaliteit is iets sterker verbeterd dan de gemiddelde verbetering en organisatiestructuur is iets achtergebleven op de verbetering.

Hoe staat het met de veerkracht?

Ondanks de Corona crisis is de score over alle dimensies gemeten verbeterd. Deelnemers oordelen positiever over zichzelf dan over de organisatie. Zeker over de eigen persoonlijke veerkracht wordt positief geoordeeld. De organisatie-veerkracht heeft relatief en absoluut het hoogste verbeterpotentieel. Organisatie-veerkracht lijkt meer ontwikkelperspectief te genereren dan de eigen vitaliteit & effectiviteit, inspiratie, structuur of cultuur.

Drie verander-perspectieven

Op basis van de resultaten uit ons verkennend onderzoek hebben we drie verander-perspectieven ontwikkeld. Ieder perspectief is een deel van een groter verhaal. Discussieer mee op LinkedIn

Veerkracht versterken?

Geïnteresseerd geraakt in de veerkracht van jouw organisatie? Bekijk naast onze onderzoeksmogelijkheden ook hoe we jullie duurzame arbeidsproductiviteit met een lezing, inspirerende workshop of een expeditie veerkracht verder helpen.

Disclaimer

De constructen en representativiteit van de veerkrachtverkenning 2020 zijn niet statistisch gevalideerd. We moeten de resultaten dan ook niet al te veel gewicht geven, maar het geeft wel een eerste beeld van wat er aan de hand kan zijn in relatie tot veerkracht. Dat zet aan tot denken en gesprek en daar gaat het ons om.