Veranderkundig advies

Veel leiders van organisaties die onder druk staan, herkennen dat het vinden van oplossingsrichtingen voor vraagstukken over strategie, structuur of cultuur ingewikkelder is geworden. Dat geldt niet alleen voor de probleemanalyse en het ontwerp van een oplossing; ook voor het inrichten van een veranderproces. Bestaande organisatorische kaders, cultuur en individuele overtuigingen vormen flinke uitdagingen. Leiders zoeken daarbij steun.

Ik heb ruim twintig jaar advieservaring in alle fasen van organisatieontwikkeling. Dat combineer ik met drie jaar ervaring als Masterdocent en negen jaar ervaring in management, waaronder drie jaar in een eindverantwoordelijke directierol. Vanuit deze ervaringen groeide een eigen en authentieke adviesstijl.

Op deze website tref je een schets van mijn adviesportfolio. Over mijn werk in organisaties schrijf ik ook verhalen. Als je een leiderschapsteam bent en je bent op zoek naar een ervaren, weloverwogen veranderkundig adviseur met een goed netwerk, die met management en medewerkers aan de slag gaat om de kwaliteit van het werk en de resultaten voor stakeholders te verbeteren, nodig me dan gerust uit voor een gesprek om te verkennen hoe we iets voor elkaar kunnen betekenen. Natuurlijk geef ik graag referenties.

Opdracht-gevers over Maarten


Publiek


Privaat

"Maarten heeft ons geholpen om in vijf maanden tot de kern van het werkdrukprobleem te komen, iets wat in de tien jaar hieraan voorafgaand niet gelukt is."

Eric van der Geer-Rutten-Rijswijk, Directeur bedrijfsvoering TU/e IE&IS


"Maarten is in staat om je mee te nemen in het verhaal. Hij zet je door kritische vragen en feedback aan tot nadenken en verdieping."
Koen van Schendel, Avans+

"Maarten analyseert snel, terwijl hij daarbij bijzonder veel aandacht heeft voor mensen in hun situatie."
Sandra Koster, CEO economie Gemeente Eindhoven


"Maarten heeft onze organisatie een perspectief gegeven om de dienstverlening te verbeteren en het inzicht om interne werkrelaties te vereenvoudigen."
Piet Hein Kolff, algemeen directeur Accres Apeldoorn"
Sinds de teamcoaching reageren medewerkers meer gebalanceerd op verandering en tegenslag; ze stralen een zekere rust uit."
Hakim El Hasnaoui, plantmanager Signify (vmlg Philips Lighting)


"Maarten kan op een inspirerende en prettig indringende wijze door het stellen van uitnodigende vragen het gesprek stimuleren over hoe raadsleden het beste hun raadswerk kunnen uitvoeren. Hij is bovendien een aangenaam en boeiende spreker!

Henk Boumans, directeur Vereniging voor Raadsleden