Workshops


Heb je een ontwikkelingsvraag? Zoekt inspiratie, kennis en mogelijkheden om te groeien? Een workshop levert wellicht niet direct antwoorden. Maar altijd overzicht en dus betere vragen.

Veerkracht-dialoog

Toen we de eerste foto uit de ruimte zagen, voelden we onze verbondenheid, kwetsbaarheid en mogelijkheden. Overzicht biedt kansen voor een andere manier van samenwerken. De veerkrachtdialoog geeft ruimte en toegewijde vasthoudendheid aan het mogelijk maken van een keerpunt.


Workshop Veerkracht-diagnose

In combinatie met de Veerkrachtscan verzorgt Maarten een interactieve bijeenkomst over veerkracht. De scan genereert individuele vragen en een veerkrachtdiagnose in de vorm van een rapport en een adviesgesprek. De workshop pakt daarop door. We gaan op zoek naar een gedeeld beeld van en concretisering van ontwikkelprioriteiten (hefbomen). Maarten doet suggesties. In co-creatie komen mogelijkheden op tafel. Dat geeft ruimte en perspectief.