Workshops


Heb je een ontwikkelingsvraag? Zoekt inspiratie, kennis en mogelijkheden om te groeien? Een (maatwerk) workshop levert overzicht, activeert verbeeldingskracht en versterkt een waardevolle cultuur.

Werkdruk sessies

Vanaf juli 2020 vervul ik de rol van procesbegeleider van de aanpak van werkdruk bij het wetenschappelijk personeel van de faculteit Industrial Engineering and Innovation Sciences van de TU/e. We combineren onderzoek en verbeelding om een betere werkdruk cultuur te creëren.


Workshop Veerkracht-dialoog

In combinatie met de Veerkrachtscan verzorg ik een interactieve bijeenkomst over veerkracht voor jullie team. De scan genereert inzicht. De workshop pakt daarop door. In co-creatie komen mogelijkheden op tafel. Dat geeft ruimte en perspectief.