Teamcoaching veerkracht


Maarten ondersteunt de verandering samenhangend met denkmodellen die houvast geven, scenarioplanning of onderzoek dat mogelijkheden kadert en co-creatie als de basis voor samenwerking.  De oplossingen vinden jullie zelf.

PMO's en LEAN

Maarten leert projectmanagement organisaties (PMO's) en LEAN productie organisaties keuzevraagstukken oplossen op basis van operationele veerkracht. Inzicht in individuele piekdruk is het vertrekpunt voor afstemming. Het resultaat is een bijzondere toename van zelf-effectiviteit: meer ruimte, betere resultaten.

Gemeente Maastricht: de toekomst serieus nemen

Hoe geef je medewerkers in een PMO overzicht, inzicht en invloed op hun eigen takenpakket? Hoe ontwikkel je autonomie en eigen verantwoordelijkheid? Begin bij zelf-effectiviteit door de toekomst serieus te nemen. Lees over de praktijkcase.

Philips Lighting: Gelukkig druk

De LEAN productieorganisatie worstelt met versnippering van keuzevraagstukken en afnemende innovatie. In dit artikel maak je kennis met de beleving bij medewerkers: Gelukkig druk. In dit drieluik maak je kennis met het managementperspectief.

Meetbare Werkdrukbalans voor ondernemingsraden

Zijn jullie een OR en zoeken jullie een goede dialooginterventie over de werkdruksituatie (en niet de beleving!) in het team? Met Meetbare Werkdrukbalans houdt je oplossingsgericht de belangen van klant, medewerker en bestuurders in balans.