Onderzoeken


Anonieme onderzoeken met waarderende vraagstelling en de individuele terugkoppeling.
Hoge participatie in combinatie met heldere teamrapportage geeft deelnemers vertrouwen. Er zijn enkele mogelijkheden

Veerkrachtverkenning 2020

Sinds 2016 doen we in samenwerking met Sollicity verkennend onderzoek naar het functioneren van mensen in onze klantorganisaties. Mensen oordelen positief over hun eigen veerkracht, maar de veerkracht in organisaties kan sterk worden verbeterd. Hier vind je alle resultaten van de veerkrachtverkenning 2020

Veerkracht-diagnose & evaluatie

Een beknopt online vragenlijstonderzoek ('Veerkrachtscan') geeft grip op het proces om veerkracht in het team en bij de individuele leden ervan te vergroten.

Lees hier meer over de mogelijkheden

Wetenschappelijk gevalideerd onderzoek

Wil je gebruik maken van wetenschappelijk gevalideerde schalen? Mijn academische netwerk selecteert de juiste combinatie voor jullie behoefte. Laten we de mogelijkheden bespreken.

Versterk het RI&E

Voert u RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) uit? Door dit onderzoek te versterken met vragen over veerkracht, ontstaan nieuwe inzichten voor preventieve én productieve interventies.