Onderzoeken


Anonieme onderzoeken met waarderende vraagstelling en de individuele terugkoppeling.
Hoge participatie in combinatie met heldere teamrapportage geeft deelnemers vertrouwen. Er zijn enkele mogelijkhedenVeerkracht-diagnose & evaluatie

Een beknopt online vragenlijstonderzoek ('Veerkrachtscan') geeft grip op het proces om veerkracht in het team en bij de individuele leden ervan te vergroten.

  • Het proces: diagnose, individuele reflectie, teamrapportage, adviesgesprek, [selectie, ontwerp en uitvoering interventies] evaluatierapport, evaluatiegesprek.

  • De meerwaarde: onderzoek voor ontwikkeling vormt een goede basis voor hveerkrachtontwikkeling. De effectiviteit is meetbaar.

  • Het resultaat: Grip op het veranderproces naar meer veerkracht.

Wat biedt de diagnose deelnemers?

Iedere deelnemer krijgt inzicht in het relatieve belang van veerkracht ten opzichte van andere ontwikkelthema's (bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid, organisatiestructuur, -cultuur). Deelnemers ontvangen direct vier persoonlijk geselecteerde waardevolle reflectievragen. Dat geeft richting. Na een klein jaar herhalen deelnemers dit en evalueren hun veerkracht opnieuw.

Wat biedt de teamrapportage?

Jullie investering

10 à 15 minuten voor het invullen van de scan per medewerker. Anderhalf uur voor het adviesgesprek, ongeveer evenveel voorbereiding voor de gesprekspartners. Identiek evaluatieproces.

Indicatieve kosten bij een team van 25 medewerkers:

  • Ter beschikking stellen gecertificeerd vragenlijstplatform gedurende een jaar: € 750,- (diagnose en na-meting wanneer het deelnemers schikt.)

  • Indicatieve advieskosten diagnose en evaluatie: € 1.750,-.

Wetenschappelijk gevalideerd onderzoek

Wil je gebruik maken van wetenschappelijk gevalideerde schalen? Mijn academische netwerk selecteert de juiste combinatie voor jullie behoefte. Laten we de mogelijkheden bespreken.

Versterk het RI&E

Voert u RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) uit? Door dit onderzoek te versterken met vragen over veerkracht, ontstaan nieuwe inzichten voor preventieve én productieve interventies.