Expeditie veerkracht


Veerkrachtige teams houden vast aan hun hoop, maar laten optimisme los. Dit klinkt paradoxaal en dat is het ook. Een hoopvolle, realistische én filosofische expeditie naar een betere wereld.

Expeditie veerkracht

Hoop en realiteitszin zijn twee belangrijke bouwstenen van veerkracht. Veerkracht biedt organisaties realisme om aan een betere wereld te werken. Droom groot, werk zorgvuldig, blijf vragen stellen. Probeer oplossingen klein uit. Maar let op: je kunt het niet alleen en hebt elkaar nodig. Een expeditie met een handvat helpt een team hierbij.

Gemeente Maastricht: de toekomst serieus nemen

Hoe geef je medewerkers in een PMO overzicht, inzicht en invloed op hun eigen takenpakket? Hoe ontwikkel je autonomie en eigen verantwoordelijkheid? Begin bij zelf-effectiviteit door de toekomst serieus te nemen. Lees over de praktijkcase.

Philips Lighting: Gelukkig druk

De LEAN productieorganisatie worstelt met versnippering van keuzevraagstukken en afnemende innovatie. In dit artikel maak je kennis met de beleving bij medewerkers: Gelukkig druk. In dit drieluik maak je kennis met het managementperspectief.

Meetbare Werkdrukbalans voor ondernemingsraden

Zijn jullie een OR en zoeken jullie een goede dialooginterventie over de werkdruksituatie (en niet de beleving!) in het team? Met Meetbare Werkdrukbalans houdt je oplossingsgericht de belangen van klant, medewerker en bestuurders in balans.