Organisatie-ontwikkeling


Versterk jullie denkprocessen en gedrag om met verandering en tegenslag om te gaan. Vergroot de ruimte en het perspectief voor aanpassingen in strategie, structuur of cultuur. Maarten geeft je praktische handvatten, waardevolle doelen en brede invalshoeken.

Inspireren

Hoe maken en houden we de dynamiek hanteerbaar?  De algemene kijkrichting is wendbaarheid te vergroten. Wanneer het erop aankomt, is de veerkracht er dan ook?

Workshops

Zoekt inspiratie, kennis en mogelijkheden om veerkracht te vergroten? Een workshop levert wellicht niet direct antwoorden. Maar altijd betere vragen.

Teams coachen

Maarten ondersteunt de verandering samenhangend met denkmodellen die houvast geven, scenarioplanning of onderzoek dat mogelijkheden kadert. Co-creatie is de basis voor samenwerking. In zes weken meetbare resutaten.  

Scenarioplanning

Met behulp van de methodiek CBMP biedt Maarten samenhangend inzicht in scenario's voor waardecreatie. Dat maakt organisaties veerkrachtig.

Veerkacht Onderzoeken

Anonieme onderzoeken, waarderende vraagstelling en individuele terugkoppeling geven hoge participatie. De heldere teamrapportage geeft deelnemers vertrouwen. Een goed begin is het halve werk.

Kennis overdragen

Wil je kennis overdragen? Zoek je daarbij een goed wetenschappelijk fundament, geïnspireerde beleving en actieve participatie?