• Waardecreatie

  • Veranderkunde

    Gebruik de managementinnovatie
  • Sociale innovatie

    Gebruik de managementinnovatie
  • Veerkracht

  • Werkdrukbalans

    Geef ruimte
http://www.maartendewinter.nl/uploads/images/leden/Knipsel_1.JPG

Nieuwe handvatten voor flexibilisering

Samenwerking, verbinding en flexibilisering staan sterk in de belangstelling. Steeds meer bestuurders wijzen erop dat de wendbaarheid van de organisatie moet verbeteren, omdat strategieën niet meer zoals vroeger enkele jaren vooruit, maar hooguit nog enkele maanden beslaan. Nieuwe handvatten om aan flexibilisering te werken zijn meer dan welkom. 

 

KPI’s omzeilen

De halfwaardetijd van kennis is sterk verkort. Resultaatgericht werken en besturing volgens New Public Management en Governance principes bij respectievelijk overheden en bedrijven enerzijds en een ambigue, dynamische praktijk anderzijds lijken soms wel onverenigbaar. Ondanks sterke signalen dat het proces van resultaatbepaling en verantwoording niet werkt, houden organisaties vast aan resultaatsturing. Maar resultaatsturing past eerder in een gecontroleerde, dan in een dynamische context. Dus houden veel managers zich bezig met de vraag hoe je uit het zicht van beleidsevaluaties kunt blijven. Ze zoeken naar ruimte om resultaten te boeken in een dynamische context en tegelijk knellende KPI’s te omzeilen.

Eigenaarschap

Organisaties werken al volop aan de structuren om met behoud van transparantie op deze uitdagingen in te spelen. Het middenmanagement wordt onder druk van de crisis nu sterk gereduceerd om ruimte te geven aan procescoördinerende rollen. Samenwerking is het antwoord op de behoefte aan integratie en specialisatie van kennis, in een tijd van krappere budgetten. Structuren zijn van belang, maar uiteindelijk vraagt dit verandering op het niveau van de medewerker. Daar komen veel organisaties nog niet aan toe. “Het is al te druk, alles duurt lang en de productiviteit moet omhoog, dus is er geen tijd voor”. Zulke observaties typeren de klem, het gebrek aan vertrouwen en veranderbaarheid, waarin veel organisaties vast zitten. Hoe het moet, is zoeken. De top moet het goede voorbeeld geven. Niet alleen is het gevraagde leiderschap schaars; het is vooral ook de vraag hoe het eigenaarschap in alle lagen van de organisatie kan worden aangesproken.

Strijdende belangen verbinden

Bij zoveel complexiteit kan alleen permanente dialoog vingers aan de pols houden. Dialoog als methode voor bewustwording van en erkenning voor wat er speelt, met respect voor ieders positie, rol en verantwoordelijkheid daarin. De dialoog hoeft niet alleen op percepties en beleving gebaseerd te zijn. Feiten doen ertoe. Als de grenzen bereikt zijn moeten er prioriteiten worden gesteld. Bij prioriteitstelling strijden drie belangen om voorrang: klanten, de organisatie en de medewerkers. Klanten willen snelheid, medewerkers willen ruimte om hun ambities waar te maken en de organisatie wil efficiency. Wanneer echter de balans verstoord is, kunnen drie valkuilen de strategie ondermijnen: stapelen (werkdruk), uitstellen (tijdsoverschrijding en onderbesteding) en versnipperen (waan van de dag en ad-hoc besluiten). Door dieper door te dringen, feiten op een rij te zetten en die belangen te verbinden, kunnen vitale en duurzame oplossingen ontstaan.

Nieuw begrippenkader

Het sjoelbaksyndroom (pearson education, 2011) reikt een nieuw begrippenkader aan. Door versnippering, taakdruk en veerkracht meetbaar te maken is een nieuw handvat gemaakt, waarmee de afstemming en het eigenaarschap over deze - voor onze tijd kenmerkende - thema’s op alle niveaus wordt ondersteund. Steeds meer organisaties grijpen dit handvat nu aan. En ontwikkelen daarmee het gedrag dat nodig is voor vitaal werken, flexibel organiseren en efficiënt samenwerken. Doe er ook uw voordeel mee.

Delen van deze tekst zijn in 2011 gepubliceerd in een artikel voor de Vereniging van Strategie en Onderzoek (VSO)

Deze blog werd ook gepubliceerd op MT/podiummt.nl/106/70479/podium/zoek-verbindende-factor-tussen-klant-werknemer-en-bedrijf.html
Maarten de Winter

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief

 

Creative Commons-Licentie