• Waardecreatie

  • Veranderkunde

    Gebruik de managementinnovatie
  • Sociale innovatie

    Gebruik de managementinnovatie
  • Veerkracht

  • Werkdrukbalans

    Geef ruimte
http://www.maartendewinter.nl/uploads/images/leden/HRMagazine_1.JPG

Het Leiderschapsthema

Pak de werkdruk aan. Betekent dit dan minder werken? Niet echt nee, maar wel anders. Dat leidt tot productiviteitsverbetering, betere procesbeheersing en meer plezier. Dat managers hierin eerst zelf inzicht verwerven is volgens mij dè sleutel.

 

Hoge efficiëntie-eisen worden tegenwoordig steevast gekoppeld aan een groot verandervermogen. Zo gaan organisaties over de grenzen heen van wat gezond en mogelijk is. Volgens cijfers van e HayGroup geven 52% van de medewerkers in organisaties aan dat er te weinig capaciteit is. Ze geven ook aan dat de sturing ontbreekt of tekortschiet. Dat veroorzaakt werkdruk en is dus een gezondheidsrisico en een bedrijfsrisico. Hoe los je dat op?

Medewerkers willen hun tijd effectiever inzetten. Jobcrafting, zelfsturing, Het Nieuwe Werken: de media staan er vol van. Bieden organisaties hen kansen?  Veel leidinggevenden willen ruimte geven, maar systemen en processen staan het niet toe.  Systemen worden wel steeds flexibeler ingericht (lean), maar het tempo van veranderingen gaat nog sneller. Hoger management wil innoveren, maar budgetten zijn schaars. Van onderop lukt het dus niet. Kan het andersom?

Managers focussen op resultaten. De aanpak is doortimmerd (‘briljant’) en er zijn beloften gemaakt. Als maakbaarheid dan een illusie blijkt, is er de neiging om meer gas te geven en strakker te sturen, met als gevolg dat medewerkers zich tevergeefs te pletter werken om alles rond te krijgen. In een soort domino-effect merkt ook het management de gevolgen daarvan. Als mensen de beloftes niet waar maken, kan er ook minder gestuurd worden. Het wordt een chaos. Zo komen we er ook niet.  Is er een derde weg?

Wanneer professionals werkdruk ervaren, mogen managers hen vragen dit te objectiveren; daar zijn goede methoden voor. Dialoog op basis van inzicht kan dan duidelijk maken wat je moet doen: gas geven, remmen of bijsturen?  Want met de grenzen die schaarse tijd oplegt, valt niet te spotten. Breng het gesprek naar de kern van het probleem en dus ook naar het hart van de oplossing. Tijd is in de bedrijfswereld alvast de meest schaarse productiefactor, en werkdruk is in onze tijd het belangrijkste leiderschapsthema.

Ik heb gezien dat het vaak ontbreekt aan inzicht. De taaktuner is een hulpmiddel dat herhalende en eenmalige taken oplijst. Daardoor ontstaat zicht op de werkvoorraad, de werkdrukpieken en –dalen en de beloofbaarheid van het werk. Tevens is er zicht op de mate van veerkracht om onvoorspelbare capaciteitsvragen op te lossen. Dit accuraat beeld nodigt uit tot een constructieve oplossing , in plaats van klagen of bagatelliseren zoals zo vaak het geval is. Door een diagnose te stellen, vervolgens te dialogeren en actie te ondernemen ontstaat een leercirkel die niet eindig is. Door dit proces regelmatig te doorlopen leer je bovendien steeds verder en dieper in de aard van de problemen te kijken.

Ik vind het bijzonder belangrijk dat werkdruk bespreekbaar wordt gemaakt. De risico’s zijn zo groot dat we niet weg mogen kijken. Ook als je dol bent op je werk, kun je gewoonweg te veel werk hebben. Tijd is schaars maar ook iets persoonlijks. Nadenken hierover dwingt ook tot nadenken over de persoonlijke werkwijze en de inzet van je talenten. Dat kan leiden tot hulp vragen en bieden wat het teamgevoel vergroot. Dat nadenken begint bij het management. Want als het management niets aan haar eigen werkdruk doet, kunnen medewerkers hun schaarse tijd ook niet effectief inzetten.hrmagazine.be/nl/newsitem/werkdruk-h%C3%A8t-leiderschapsthema-van-onze-tijd
Maarten de Winter

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief

 

Creative Commons-Licentie