• Waardecreatie

  • Veranderkunde

    Gebruik de managementinnovatie
  • Sociale innovatie

    Gebruik de managementinnovatie
  • Veerkracht

  • Werkdrukbalans

    Geef ruimte

Maarten de Winter

(1962) helpt mensen en organisaties beter met schaarse tijd om te gaan in rollen als veranderkundige, strategisch adviseur, (team)coach, spreker, docent en onderzoeker. Maarten werkt vanuit overzicht, inzicht en verbinding en activeert om in beweging te komen.

Korte biografie

Maarten (1962) is Rotterdams sociologisch econoom met belangstelling voor ecologie en filosofie. Na zijn studie werd hij begin jaren '90 het familiebedrijf ingezogen en droeg eindverantwoordelijkheid in een crisis. Dat was een vormende ervaring. Na 1997 was hij bij achtereenvolgens bij Alterra, Procap, Royal DHVHaskoning en P2 werkzaam als strategisch adviseur en trainer. Sinds 2012 werkt hij zelfstandig in diverse netwerken.

Maarten adviseert universiteiten, overheden, familiebedrijven, O&O fondsen en multinationals en is loopbaancoach. Maarten schreef twee boeken en is docent strategisch HRM bij Avans+.

Econoom

Maarten studeerde economie in Rotterdam. Economen richten zich op schaarstevraagstukken. Nu tijd de meest schaarse productiefactor is geworden, is de vraag hoe de kwaliteit daarvan kan worden vergroot zowel maatschappelijk, economisch, veranderkundig als persoonlijk relevanter geworden, met implicaties voor langere termijn waardecreatie. 

Organisatieadviseur

Maarten is autonoom, toegewijd, nieuwsgierig en hoopvol. Alle verandering begint bij het stellen van een goede vraag. Organisaties die reflecteren op de vraag hoe je samen waardevoller met tijd om kunt gaan, kunnen de waardecreatie en organisatiekracht vergroten. Of het nu gaat om structuur- of cultuurthema's, onderzoek of implementatie: daar helpt Maarten je graag bij, met met een georganiseerd netwerk van professionals om hem heen. 

Docent HR

Kennis overdragen aan jonge professionals is een bijzonder zinvolle rol. Maarten gebruikt gedachtegoed en tools van vooraanstaande denkers en filosofen om professionals waardevoller voor klanten van hun organisatie te maken. Vanuit deze invalshoek vervult hij de rol van kerndocent in de opleiding strategisch HRM bij Avans+. Ook verzorgt Maarten twee leergangen gebaseerd op multidisciplinair gedachtegoed en ervaringen: waardecreatieadviseur en werkdrukbalanscoach.

Coach

Veel mensen hebben vragen en ideeen over de toekomst van werk. In zijn rol als loopbaan- en executive coach ordent Maarten deze en stelt vragen die het inzicht vergroten. Samen brengen we helderheid aan in het toekomstbeeld en de te nemen stappen. In enkele gevallen kan dit dankzij subsidieregelingen kosteloos.

Schrijver

Maarten publiceert sinds 2011 klantverhalen, twee boeken, enkele wetenschappelijke artikelen en vele blogs op verschillende fora. Je vindt ze ook op deze site. Op de eerste pagina vind je een praktische selectietool op invalshoek. 

Spreker

Maarten verzorgt een lezing: De Veerkrachtige organisatie

Alle organisaties kennen tegenslagen; sommige organisaties anticiperen erop. Dat maakt hen veerkrachtiger. Wat kunt u er van leren en wat zou dat opleveren?

Maarten de Winter (1962) is econoom en was begin jaren ’90 directeur van het familiebedrijf. Als drukke dertiger leverde hij ongemerkt steeds een klein stukje veerkracht in, met inmiddels voorspelbare gevolgen. Meer dan 20 jaar later deelt hij een reflectieproces om werkdruk om te zetten in veerkracht.

Verandering is permanent, dichtbij, overal en altijd aanwezig. Verhalen uit filosofie en metaforen uit de natuur wijzen ons op mogelijkheden van duurzaam denken en doen. Steeds meer wordt duidelijk dat de medewerker dan wel moet opstaan en keuzes maken. Hoe kan de manager dat ondersteunen?

Maarten de Winter

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief

 

Creative Commons-Licentie