• Waardecreatie

 • Veranderkunde

  Gebruik de managementinnovatie
 • Sociale innovatie

  Gebruik de managementinnovatie
 • Strategie

  Een sterke zet in de werkdrukaanpak
 • Werkdrukbalans

  Geef ruimte

Waardecreatie Netwerk Archimedes (2013-2019)

 

Waardecreatienetwerk Archimedes was een actief netwerk van adviseurs met een bijzondere belangstelling voor de relatie tussen werkdrukbalans en waardecreatie. Het is opgericht op 1 mei 2013 en beeindigt op 8 februari 2019.

Korte geschiedenis

In 2011 schrijft Maarten de Winter het sjoelbaksyndroom, een boek over de aanpak van werkdruk voor een betere organisatie. Veel organisatieadviseurs en coaches hebben belangstelling voor de vernieuwende invalshoek werkdruk meetbaar te maken.

Lente

Op veler verzoek richt Maarten een netwerk op met de naam Kennisnetwerk Archimedes. Dit groeit uit tot een groep van zo'n 35 professionals met belangstelling voor werkdruk. Aanvankelijk was er veel inspiratie en ook veel discussie over Maarten's aanpak. Het netwerk houdt presentaties door het land, waarin de sjoelbak een inspirerende metafoor blijkt om werkdruk in het speelveld van teams en bedrijfsprocessen te verhelderen. Maarten wil minder vrijblijvend samenwerken vanuit een gezamenlijke kennisbasis. Daardoor blijven zo'n 15 deelnemers over.  

Zomer

Vanaf 1 januari 2015 gaat het netwerk verder onder de naam Waardecreatienetwerk Archimedes en neemt een eerste groep van 6 mensen deel aan een leergang. In 2016 en 2017 volgt nog twee keer zo'n leergang. Begin 2016 wordt de waarde van commercie, kennis en uitvoering in een verdienmodel gegoten. Hierdoor ontstaat onderscheid tussen businesspartners (buiten verdienmodel) en kennispartners (binnen verdienmodel). 

Herfst 

De onderbouwing van de dienstverlening wordt door de markt als weinig transparant ervaren en in 2018 gaat het netwerk van kennispartners (de verdienende kern) in feite in ruste. Maarten wordt door betrokken businesspartners die overtuigd zijn van de waarde aangemoedigd de dienstverlening wetenschappelijk te verantwoorden. In november 2018 volgt met steun van BA&O een publicatie in TtA: Meetbare Werkdrukbalans.

Erfenis: Meetbare Werkdrukbalans

De relatie tussen werkdrukbalans en waardecreatie is symbiotisch: hoe meer van het één, hoe meer van het ander. De toepasbare methode en praktijken om beter om te gaan met objectieve tijd (efficiency en effectiviteit) uit het sjoelbaksyndroom zijn via kennisuitwiseling binnen Waardecreatienetwerk Archimedes uitgebreid en geintegreerd met gedachtegoed om beter om te gaan met de subjectieve tijd (aandacht). Daardoor groeit de inhoudelijke-, proces- en belevingswaarde van de producten en diensten van organisaties. 

Knowvium en Avans+

De waarde van een wetenschappelijke onderbouwing blijkt groot. Waardecreatienetwerk Archimedes heeft hiervoor onvoldoende infrastructuur. Om die reden besluit Maarten de kernactiviteiten in te brengen binnen Knowvium. Het ontwikkelde gedachtegoed over waardecreatie wordt ook in de opleiding Strategisch HRM van Avans+ door Maarten gedoceerd. 

Tijdens een plezierige receptie met oud-archimedianen is deze stap op 8 februari 2019 beklonken.

Belangstellenden in het gedachtegoed van Werkdrukbalans en Waardecreatie kunnen op deze website vrijwel alle publicaties vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maarten de Winter

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief

 

Creative Commons-Licentie