• Waardecreatie

 • Veranderkunde

  Gebruik de managementinnovatie
 • Sociale innovatie

  Gebruik de managementinnovatie
 • Strategie

  Een sterke zet in de werkdrukaanpak
 • Werkdrukbalans

  Geef ruimte

Diagnose en reflectie werkdrukbalans

overzicht- inzicht - invloed

Werkdrukgedrag

Als de benodigde tijd groter óf aanmerkelijk lager is dan de beschikbare tijd, het draagvermogen van de werknemer én de regelmogelijkheden en steun door collega's en leidinggevende ontbreken, vormt te hoge of te lage werkdruk een gezondheidsrisico. Werkstress wordt overigens niet uitsluitend veroorzaakt door werkdruk, maar schaarse tijd is wel een belangrijke oorzaak. En dus is omgaan met schaarse tijd of effectief werkdrukgedrag een belangrijke vaardigheid.

Diagnosegesprek

Samen ordenen we je takenpakket totdat overzicht in de werkdruksituatie ontstaat. Je krijgt inzicht in pieken, onderdruk, versnippering, routinedruk en ad-hoc druk. Je ontdekt nieuwe knoppen waaraan jij kunt draaien om zelf direct effectiever te worden. We bespreken hoe je dit kunt realiseren en maken daarover afspraken.

Reflectiegesprek

Tijdens het diagnosegesprek maken we desgewenst een vervolgafspraak. We actualiseren weer je sitatie, nu kort. Dan evalueren we wat je hebt gedaan. We verkennen nieuwe mogelijkheden waarmee jij zelf aan de slag kunt: dialoog versterken, goede vragen stellen, besturing verbeteren of  innovatiekracht van het team vergroten; wat past in jouw context.

Doelstellingen

Jouw tijdsbesteding in balans, inzicht in je ontwikkelpunten en eventuele belemmerende overtuigingen, inzicht in je verbeterpotentieel, focus op je bijdrage en loopbaan, organiseren vanuit kracht, onderbouwing voor dialoog met leidinggevenden en hoger management.

 

Maarten de Winter

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief

 

Creative Commons-Licentie