• Waardecreatie

  • Veranderkunde

    Gebruik de managementinnovatie
  • Sociale innovatie

    Gebruik de managementinnovatie
  • Veerkracht

  • Werkdrukbalans

    Geef ruimte

Diagnose en reflectie werkdrukbalans

overzicht- inzicht - invloed

Werkdruk?

Iedereen heeft op een eigen manier met werkdruk te maken. Soms met de werkdruk van anderen, soms met die van jezelf. Soms goed te reguleren, soms niet. Soms als beleving, soms als situatie. Soms is werkdruk fijn, soms niet. Iedereen heeft dus ook eigen vragen. Daar help ik je graag bij. 

Diagnosegesprek

We beginnen met het rationaliseren van jouw werkdrukbeleving. Samen ordenen we je takenpakket totdat overzicht in de werkdruksituatie ontstaat. Je krijgt inzicht in pieken, onderdruk, versnippering, routinedruk en ad-hoc druk. Die concretisering is vaak een eye-opener. Je ontdekt nieuwe knoppen waaraan jij kunt draaien om zelf direct effectiever te worden. We bespreken hoe je dit kunt realiseren en maken daarover afspraken.

Reflectiegesprek

Tijdens het diagnosegesprek maken we desgewenst een vervolgafspraak. We actualiseren weer je sitatie, nu kort. Dan evalueren we wat je hebt gedaan of juist niet. We verkennen nieuwe mogelijkheden waarmee jij zelf aan de slag kunt: dialoog versterken, goede vragen stellen, besturing verbeteren of  innovatiekracht van het team vergroten; wat past in jouw context.

Doelstellingen

Jouw tijdsbesteding in balans, inzicht in je ontwikkelpunten en eventuele belemmerende overtuigingen, inzicht in je verbeterpotentieel, focus op je bijdrage en loopbaan, organiseren vanuit kracht, onderbouwing voor dialoog met leidinggevenden en hoger management. Dit traject is ook zeer geschikt als kennismaking met de methode voor organisatieprofessionals en coaches die zich een beeld willen vormen van de toepasbaarheid en opleidingsmogelijkheden. 

Vlog van een Teamtraject

Praktisch

Kosten: € 300,- per gesprek of gratis in combinatie met een 45+ ontwikkelgesprek
Aanmelden: stuur een mail naar info@maartendewinter.nl en we stemmen het verder af.

Ik zie uit naar ons gesprek.

 

 

Maarten de Winter

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief

 

Creative Commons-Licentie