• Waardecreatie

 • Veranderkunde

  Gebruik de managementinnovatie
 • Sociale innovatie

  Gebruik de managementinnovatie
 • Strategie

  Een sterke zet in de werkdrukaanpak
 • Werkdrukbalans

  Geef ruimte

Gelukkig druk?!

Verander de werkdrukcultuur

Werkdruk is een maatschappelijk thema van formaat met schade aan gezondheid en aan sociale en economisch waarden en reputatie. HR en business zoeken naar effectieve interventies, maar er is vaak weinig tijd om iets te doen, want het is al zo druk. Kosten van werkdrukgerelateerd verzuim lopen op. Kan het vraagstuk zo worden herkaderd, dat de aanpak een blijvende en duurzame bijdrage levert aan efficiency, effectiviteit en zingeving? Ja. Dat kan.

Doelgroep

Ben jij een HR Businesspartner, senior adviseur of coach? Zoek je kennis om een betere gesprekspartner zijn in dit onderwerp en inspiratie om werkdrukbeleid te vernieuwen? Hecht je waarde aan wetenschappelijke fundamenten?
Neem dan kennis van de door werknemers en werkgevers zeer hoog gewaardeerde en wetenschappelijk aantoonbaar effectieve methode Meetbare Werkdrukbalans (MWB). De kern is het inrichten van een wekelijks reflectiemoment en reflectieproces (overzicht – inzicht – invloed) op het eigen takenpakket. In de toepassingspraktijk (en wetenschappelijke evaluaties) heeft deze interventie zich gekwalificeerd als effectief (significante vermindering van werkdruk) en efficient (8% verbetering productiviteit). De doelgroep van de methode zijn medewerkers in teams met invloed op hun eigen agenda.

Gedachtegoed

Deze vanaf 2005 ontwikkelde en beproefde methode biedt een multidisciplinaire en pragmatische aanpak die psychologie, economie, neuropsychologie, bedrijfskunde, sociologie en filosofie combineert in een action learing programma, waarin medewerkers en leidinggevenden samenwerken om gelukkig druk te zijn en blijven. De visie is generiek; de instrumenten specifiek. De toepasbaarheid is afhankelijk van context.

Programma en leerdoelen

Je kunt kiezen voor een halve dag theoretisch kennismaken (leerdoel 1 t/m 3) of een hele dag theoretisch en praktisch (leerdoel 1 t/m 6) met samenhangend inzicht. 

1. De psychologische en economische waarde van herkadering van probleem naar doel.
2. Helder kunnen communiceren over werkdruk, risico’s en ondersteunend beleid.
3. Toepasbaarheid van de methode in je eigen context kunnen bepalen.
4. Hoe het wekelijks reflectiemoment doenvermogen activeert en versterkt
5. Een praktijkcase in kleine stappen: serious game - pilot - evaluatie meerwaarde - verbreding
6. Basiskennis van instrumenten om de methode MWB te borgen.

Het programma biedt dus (toegepaste) strategische kennis, maar voor alle helderheid geen vaardigheden. In een doorgaande leerlijn die aansluit op het dagprogramma is een opleiding beschikbaar waarna je de methode zelf kunt toepassen in de rol van geaccrediteerd coach of adviseur.

Praktisch

 • Het programma wordt georganiseerd op 11 (middag) of 27 juni (hele dag). 9 juli (middag) of 22 augustus (hele dag) 2019.
 • Locatie: Landgoed Zonheuvel, Doorn 
 • Kosten: Halve dag: € 595; Hele dag € 1195,-.
 • Minimaal 6, maximaal 12 deelnemers
 • Trainers: Maarten de Winter (ondermeer docent in de Master strategisch HR van Avans+), ondersteund door sprekers uit toepassingspraktijk.

Maarten de Winter

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief

 

Creative Commons-Licentie