• Waardecreatie

  • Veranderkunde

    Gebruik de managementinnovatie
  • Sociale innovatie

    Gebruik de managementinnovatie
  • Veerkracht

  • Werkdrukbalans

    Geef ruimte

Talent benutten

Vermoedt u dat er meer mogelijk is met het talent van medewerkers? Heeft u op individu gerichte interventies geprobeerd en is het effect beperkt? Maakt u zich zorgen over burn-out risico's? Denkt u dat het lerend vermogen op teamniveau een zetje verdient? Dan is het wellicht tijd voor een in de praktijk bewezen effectieve interventie: een veerkracht update.

Veerkracht

Veerkracht is het psychologische en samenwerkende vermogen om te reageren op verandering en tegenslag. Veerkracht is het resultaat van gebalanceerdheid, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en zingeving. In veerkrachtige organisaties anticiperen mensen beter en sneller. Drie toonaangevende organisaties, waaronder twee Nederlandse wereldmarktleiders, ontwikkelden veerkracht in symbiose tussen persoonlijke reflectie en afstemmingsprocessen in de organisatie. Veerkracht heeft waarde.

"We zochten een groepsinterventie waarin mensen leren anticiperen en hun zelforganisatie vergroten; waarmee we onze versnipperde en inefficiënte werkwijze verbeteren en het goede gesprek voeren wanneer dat nodig is.”

Hakim El Hasnaoui, plant manager Signify formerly known as Philips Lighting

Klantcase

El Hasnaoui: ‘We hadden moeite om de hoge ad-hoc druk hanteerbaar en bespreekbaar te maken. Dat ging ten koste van onze doelstellingen. Daarachter ging in mijn beleving ook een slachtoffercultuur schuil; zo van “er is toch niets aan te doen, het hoort erbij”. Ik miste de verantwoordelijkheid die de mensen buiten het werk wel lieten zien. Die wilde ik in henzelf aanspreken.’

Hakim El Hasnaoui kijkt een half jaar na de ‘update van het besturingsmodel’ terug en herkent dat de mentale veerkracht is vergroot. “Ik zie dat medewerkers dichter bij zichzelf blijven en meer gebalanceerd reageren op de ad-hoc druk; er is een zekere rust. Men heeft meer zelfvertrouwen om keuzes te maken omdat men overzicht, inzicht en invloed heeft gekregen. Werkdruk is minder een beleving en meer een keuze geworden.”

Resultaten

Signify heeft de mentale effecten wetenschappelijk onderzocht en onder meer vermindering van werkdruk en uitputting vastgesteld. Erwin Nachtegaal - supply chain manager bij Signify - merkt dat de sociale samenhang is versterkt. “We begrijpen elkaar beter.” Wetenschappelijk is gemeten dat autonomie en bevlogenheid zijn toegenomen en rolconflicten afnamen.
Operationeel is de benutting van tijd en talent met een gezamenlijk opgestelde schaal gemeten. Vóór de update werd tijd en talent met 72% benut en na de update 81%; een verbetering van 12,5%.

Doorpraten?

Heeft dit voorspellende waarde voor uw situatie? Nee, iedere situatie is anders. Maar iedere organisatie kan in een klein praktijkexperiment zelf ervaren wat werken aan veerkracht oplevert. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Maarten de Winter

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief

 

Creative Commons-Licentie